Informace na této webové stránce slouží pouze k obecným informačním účelům. Texty neslouží jako právní rady nebo právní názor a nemusí plně reflektovat současný právní stav. Před učiněním jakéhokoliv závěru na základě zde uvedených informací prosím kontaktujte svého právního zástupce.