Ransomware

druh škodlivého softwaru, který zabraňuje přístupu k počítači nebo datům. Tento program zpravidla zašifruje soubory na pevném disku a následně vyžaduje zaplacení výkupného (anglicky ransom) za jejich zpřístupnění.

Shadow IT

termín popisuje situaci, kdy zaměstnanci používají takové systémy a řešení, které nebyly explicitně schváleny firmou. Některé z nich mohou ušetřit čas, jiné však mohou být pro firemní prostředí a data nebezpečné.

Hacker

hackeři jsou počítačoví specialisté či programátoři s detailními znalostmi fungování systému, dokážou ho výborně používat, ale především si ho i upravit podle svých potřeb. V obecném povědomí se tento termín používá pro počítačové zločince a narušitele počítačových sítí, kteří se ale správně označují termínem cracker.

Sandbox

v informatice označení pro mechanismus v rámci počítačové bezpečnosti, který slouží k oddělování běžících procesů. Sandbox poskytuje procesům, které v něm běží, omezený přístup ke zdrojům hostitelského počítače – přístup k disku je typicky omezen na vybrané složky, přístup k síti na vybrané servery a porty apod.

Malvertising

termín kombinuje označení malware (škodlivý software) a advertising (internetová reklama). Využívá pro své šíření internetových reklamních systémů, na webových stránkách dokáže zobrazit infikované reklamní bannery a jejich prostřednictvím nakazit počítač uživatele.

Phishing

podvodná technika používaná na internetu k získávání citlivých údajů (hesla, čísla kreditních karet apod.) v elektronické komunikaci. K nalákání (obvykle prostřednictvím e-mailu) předstírá, že pochází z populárních sociálních sítí, aukčních webů, online platebních portálů, úřadů státní správy nebo od IT administrátorů.

Exploit

speciální program, data nebo sekvence příkazů, jež využívají programátorskou chybu, která způsobí původně nezamýšlenou činnost programů nebo operačního systému a umožňuje tak získat nějaký prospěch. Obvykle se jedná o ovládnutí počítače nebo nežádoucí instalaci softwaru, který dále provádí činnost, o níž uživatel počítače neví.

CCaaS

[Cybercrime-as-a-Service] – termín označující industrializaci hackingu. Zatímco dříve potřeboval útočník znát celý proces napadení, dnes si může na internetovém černém trhu objednat celý kybernetický útok nebo jeho část. Příkladem může být například exploit kit Angler.

Botnet

označení pro softwarové agenty nebo pro internetové roboty, kteří fungují autonomně nebo automaticky. V současné době je termín nejvíce spojován s malwarem, kdy botnet označuje síť počítačů infikovaných speciálním softwarem, který je centrálně řízen z jednoho centra.

Firewall

síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Zjednodušeně se dá říct, že slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, jež od sebe odděluje.

Cloud

poskytování služeb či programů servery dostupnými z internetu. Uživatelé k nim mohou přistupovat vzdáleně. V souvislosti s cloudem se také mění bezpečnostní požadavky, které musí být mnohem komplexnější.